Temel Değerlerimiz

  .İnsani Değerleri Önemsemek                                          

  .Etkili ve Bütünsel Olmak

  .Hasta Sağlığı ve Güvenliğine Önem Vermek                

   .Etik ve Güvenilir Olmak

   .Bilimsel ve Araştırmacı Olmak                                       

   .Teknolojik Olmak

   .Herkese Eşit ve Hakkaniyetli Yaklaşmak                   

   .Yenilikçi ve Çağdaş Olmak

  . Çalışanlarının Gelişimine Önem Vermek                   

   .Şeffaf ve Samimi Olmak

  .Sosyal ve Bilimsel Anlamda Fark Yaratmak                    

   .Mükemmeliyetçi Olmak