DUYURULAR

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞ BU KAPSAMDA DÜZENLENEN EĞİTİMLER "http://www.tkhk.gov.tr/Duyurular/TumDuyurular" internet adresinden takip edebilirsiniz.